Stop kybernásilí

Kdo odpovídá

Mgr. Eva Fialová, LL.M. Ph.D.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty Univerzity v nizozemském Amsterdamu se zaměřením na právo informačních a komunikačních technologií. V současné době studuje doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na právo informačních a komunikačních technologií, zejména na právo na ochranu soukromí. Dlouhodobě spolupracuje s Gender Studies o. p. s., kde poskytuje právní poradenství v oblasti pracovního práva a diskriminace.

Neberte kyberšikanu na lehkou váhu. Máte právo se bránit.Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejte (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.