Nebuďte součástí problému, buďte jeho řešením – zapojte se do výzkumu.

Na internetu děláme často věci, které bychom v reálném světě neudělali nikdy. Nepodceňujte svou bezpečnost, chraňte se a braňte se.

Kyberšikana se netýká jen dětí, ale kohokoliv, kdo pracuje s informačními technologiemi. Agrese na internetu se dopouští ženy i muži. Oběťmi kyberšikany se mohou stát ženy i muži. Šikana je společenským jevem, který se klasifikuje mezi formy násilí.

Co je kyberšikana (šikana na internetu):

Prevence proti kyberšikaně:

Jak se bránit kyberšikaně:

Pokud vás nebo někoho z vašeho okolí trápí násilné útoky přes informační a komunikační technologie, neváhejte kontaktovat náš tým právníků a právniček.

Právní poradna:
774 915 350, každé úterý od 9-11 hod a každý pátek od 16:30-18:30 hod.

2014 / Gender Studies o.p.s.