Stop kybernásilí

Jarda | 4.12.2017

Dobrý den,
rád bych se zeptal na 2 související otázky. Jsem učitel SOU a studenti naší školy si vytvořili Facebook, kde zveřejňují fotky kantorů, různě je komentují apod. Nedávno jsem zjistil, že v jednom příspěvku je moje fotografie pořízená bez mého vědomí ve škole a u ní ne právě lichotivý text s erotickým nádechem, byť není výslovně vulgární.

1. Není možné zjistit, kdo přesně stránku založil a provozuje, proto jsem se obrátil na Facebook s prosbou o odstranění příspěvku, ale zatím se mi nikdo neozval. Má provozovatel serveru povinnost příspěvek odstranit? A pokud ano, tak do kdy?

2. Obrátil jsem se na ředitele školy s tím, že byl měl tuto situaci nějak řešit, ale řekl mi, abych to nechal být. Má ředitel školy povinnost toto nějak řešit (anebo se jedná striktně o problém jednotlivých vyučujících)? Říkám si přeci jen, že jsem byl vyfocen ve škole jako zaměstnanec školy, takže by to měla řešit i škola. Navíc se tento problém týká i dalších kolegů a kolegyň. Je to tak?

Předem děkuji a zdravím,

J. C.

Odpověď:

Dobrý den,
bod 5 Prohlášení o právech a povinnostech společnosti Facebook Ochrana práv ostatních uživatelů stanoví: Nebudete na Facebooku zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na Facebooku, pokud se domníváme, že porušuje toto Prohlášení nebo naše zásady. Podle Zásad komunity Facebook odebírá fotografie s prvky nahoty (viz odkazhttps://www.facebook.com/communitystandards#nudity). Prohlášení o právech a povinnostech neobsahuje žádnou lhůtu, ve které se Facebook zavazuje nevhodný obsah odstranit.

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Dále je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance. Upozorněte svého zaměstnavatele na to, že neřešením Vaší situace porušuje povinnosti stanovené zákoníkem práce. Rovněž upozorněte svého zaměstnavatele na skutečnost, že v případě nevyvození důsledků z jednání žáků školy Vám vzniká škoda. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
Kyberšikana má na školách stoupající tendenci. jejími obětmi nejsou pouze žáci nebo studenti, ale i učitelé. Tím že ředitel situaci zlehčuje a odmítá ji řešit, dává pachatelům kyberšikany najevo, že mohou ve svém jednání pokračovat nebo ho dokonce stupňovat. Upozorněte pana ředitele rovněž na to, že některé formy kyberšikamy mohou být i trestným činem, přestože žáci nemusí být za toto jednání (zatím) trestně odpovědní. Zaměstnavatelé by měli učinit taková opatření, aby na pracovišti nedocházelo vůči zaměstnancům k trestným činům.

zpětProjekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejte (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.