Stop kybernásilí

petr | 9.6.2015

Dobrý den, rozešel jsem se s přítelkyní, ne úplně v dobrém, a ona mě on té doby pronásleduje na FB. I když jsem jí zablokoval, tak o mě pořád píše statusy a pomlouvá mě, dává na svůj profil taky moje fotky a k tomu píše dost hrozný věci. Nevím, jestli už s tím mám jít na policii, nebo jí rovnou žalovat?

Odpověď:

Dobrý den,
prvním krokem, který byste měl učinit je nahlásit nevhodné chování přímo Facebooku. Podle Podmínek Facebooku je zakázáno na Facebooku zveřejňovat obsah nebo podnikat kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon. Pokud nahlásíte nevhodné chování, např. komentáře k fotografiím apod., je Facebook oprávněn tento obsah odeberat.
Samozřejmě se můžete bránit o podle ustanovení občanského zákoníku o ochraně cti a vážnosti člověka. Podle § 82 občanského zákoníku můžete požadovat, aby ten, kdo do Vaší osobnosti zasáhl, od tohoto jednání upustil a aby odstranil vzniklý následek. Před tím, než podáte žalobu na ochranu osobnosti, vyzvěte písemně (nejlépe doporučeným dopisem) svou přítelkyni, aby od svého jednání upustila a aby odstranila všechny komentáře, které o Vás napsala a které zasahují do Vašeho práva na ochranu osobnosti.

zpět



Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejte (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.