Stop kybernásilí

Martina V. | 9.6.2015

Dobrý den. Na seznamce jsem se seznámila s mužem, který byl ze začátku příjemný a choval se velmi slušně. Asi po dvou měsících, co jsme si psali, jsem ale zjistila, že mě začal normálně šmírovat, píše mi, i když nechci, sleduje mě a bohužel jsem mu poslala i svoje fotky, teď mám obavu, jestli je nemůže nějak zneužít nebo tak něco. Je možné ty fotky získat zpět nebo ho k tomu nějak donutit? Jak se ho můžu zbavit?

Odpověď:

Dobrý den,
jednání Vašeho bývalého přítele může být posouzeno jako přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku, také zvaného stalking. Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Zdokumentujte si pečlivě dobu jednotlivých incidentů a způsob chování Vašeho bývalého přítele. Tyto důkazy předložte Policii ČR spolu s trestním oznámením na svého bývalého přítele pro podezření na spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování.

Rozšiřování podoby člověka bez jeho souhlasu je zakázáno § 85 občanského zákoníku. Zároveň nikdo nesmí dle § 86 občanského zákoníku zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Pokud by bylo Vaše soukromí dotčeno, máte právo domáhat se, aby od zásahu bylo upuštěno. Fotografie, které jste příteli dobrovolně dala, nesmí Váš bývalý přítel bez Vašeho souhlasu šířit ani jinak zveřejňovat.

Jestliže by Vám Váš bývalý přítel vyhrožoval, že fotografie zveřejní, pokud něco nevykonáte, nebo se něčeho nezdržíte, mohlo by toto jednání naplňovat skutkovou podstatu přečinu vydírání (§ 175 trestního zákona).


zpětProjekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejte (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.